Óró, Sé Do Bheatha ‘Bhaile
ÓRÓ, YOU ARE WELCOME HOME

 

Sé do bheatha a bhean ba léanmhar, b’é ár gcreach tú bheith i ngéibhinn
[Shey do vaha a van ba laynvar, bay air grakh tu veh ing eveen]
Welcome o woman who was so afflicted, it was our ruin that you were in bondage


Do dhúiche bhreá i seilbh méirleach, is tú díolta leis na Ghallaibh.
[Do ghuha vraw ih shelliv mairlakh, iss tu jeelta lesh na ghow-liv]
Our fine land in the possession of thieves, sold to the Foreigners.


CURFÁ:


Óró, sé do bheatha ‘bhaile! Óró, sé do bheatha ‘bhaile!
[Oro, shey do vaha wallya, oro, shey do vaha wallya]
Óró, you are welcome home! Óró, you are welcome home!

Óró, sé do bheatha ‘bhaile! Anois ar theacht an tsamhraidh.
[Oro, shey do vaha wallya, anish air hakht un tow-rig]
Óró, you are welcome home! Now that the Summer is coming.


A bhuí le Rí na bhfeart go bhfeiceam, muna mbeam beo ‘na dhiaidh ach seachtain
[A vee le ree na vairt guh veckum, muna mem byo na gheegh akh shekhtun]
Please the Great God that we may see, although we may only live a week after it

Gráinne Mhaol agus míle gaiscíoch, ag fógairt fáin ar Ghallaibh
[Granya wail agus meelya geshkeekh, egg fogirt fawn air ghow-liv]
Gráinne Mhaol and a thousand warriors, dispersing the Foreigners.


CURFÁ


Tá Gráinne Mhaol ag tiocht thar sáile, oglaigh armtha léi mar gharda
[Taw granya wail egg tyakht har sawlya, og-li armha ley mar gharda]
Gráinne Mhaol is coming over the sea, armed warriors along with her as a guard

Gaeil iad féin ‘s ni Gaill ná Spáinnigh; is cuirfid siad ruaig ar Ghallaibh.
[Gail eed hayn snee gull naw spawnyee, iss squirrid sheead rooig air ghow-liv]
They are Irish themselves, not Foreigners nor Spaniards, and they will rout the Foreigners.


CURFÁ